Egy kötetnyi háborús emléket tart kezében az olvasó. Drámai erejű műalkotásokat azokból az időkből, amikor dúlt az I. világháború, és a magyar festők, grafikusok, szobrászok és építészek a harctereken teljesítettek szolgálatot.

Egy részüket besorozták katonai szolgálatra, más alkotók pedig önként, haditudósítóként kerültek a frontra és az Osztrák-Magyar Monarchia Sajtóhadiszállásának dolgoztak. Könyvünk hiánypótló, hiszen a magyar képzőművészetben megnyilvánuló háborús élménykörről ebben a formában még nem született összegzés. 
S hogy alkotóink mit láttak és tapasztaltak nap nap után a fronton, arról műveik nyíltan tanúskodnak: emberi hősiességet, a halál hétköznapiságát, a harc kíméletlenségét, a remény és a reményvesztettség légkörét, harctéri kórházakat, lövészárkokat, foglyul ejtett vagy éppen elesett katonatársakat. A háború valódi arcát testközelből tapasztalták meg, ami magyarázatot ad arra, hogy sokuk alkotói világa miért éppen a háborús műveiben teljesedett ki és érett naggyá.
A szerző szélesen merített az I. világháborúban szolgálatot teljesítő művészek munkáiból, vannak köztük nevesebbek és kevésbé ismertek is. Egyebek közt Mednyánszky László, Zádor István, Márffy Ödön, Egry József, Aba-Novák Vilmos, Stróbl Alajos vagy Kisfaludi-Strobl Zsigmond hol megindítóan szép, hol a borzalmakat metsző realitással ábrázoló műveit láthatja az olvasó. A munkákat így együtt több mint száz évvel ezelőtt állították ki hadikiállításokon, majd a szocializmus idején betiltva, megtagadva raktárakban porosodtak.  Az alkotások most az I. világháború 100. évfordulója kapcsán kerülnek ismét a széles nyilvánosság elé. 
Célunk egyértelmű volt: méltó tiszteletet állítani mind a fronton harcoló katonáknak, mind a művészeknek. A történelem iránt érdeklődő nagyközönség, valamint a művészeti és tudományos szakma számára is tartalmas lehet az összeállítás, hiszen a háborúról alkotott képünk lényegesen gazdagabb és árnyaltabb lesz általa. A Művészek a háborúban, 1914-1918 egy életre szóló olvasmányt kínál, még ha témája oly megrendítő és aktuális is.